Logo sudski tumač

Overeni prevodi

Pokazalo se da klijenti vole kada se njihov prevedeni dokument overi pečatom sudskog tumača jer im je to dokaz o tačnosti istog i time smatraju da je naš sudski tumač, preuzeo punu odgovornost svojim pečatom i potpisom.

Zatraži ponudu »

Usluge pismenog prevođenja

Prevodjenje svih vrsta tekstova sa preko 30 svetskih jezika. Naši saradnici su ovlašćeni sudski tumači sa važećom licencom izdatom od nadležnog državnog organa, to je garancija da su naši prevodi tačni i pouzdani.

Zatraži ponudu »

Kvalitet overenih prevoda

Tim naših stručnih saradnika, sudskih tumača za preko trideset stranih jezika prepoznalo je da je kvalitet prevoda na prvom mestu, kao i pravilan izbor reči koje se upotrebljavaju prilikom prevodjenja.

Zatraži ponudu »

Pogodnosti za stalne klijente

Sudski tumač Oxford omogućuje svojim stalnim klijentima dodatne popuste na usluge prevoda, prioritet u odnosu na druge i još mnogo toga.

Zatraži ponudu »

Sudski tumač Oxford

Sudski tumač Oxford u Beogradu posluje u novoj kancelariji.

Otvaranje filijale sudskog tumača Oxford u Novom Sadu

Zatraži ponudu »

Ostale usluge

Nalazite se u drugom gradu a imate potrebu da stavite pečat na Apostile, pošaljite nam brzom poštom Vaša orginalna dokumenta, a mi čemo u najkraćem mogućem roku da stavimo Apostile i pošaljemo Vam.

Zatraži ponudu »