Gugl Prevodilac (Google Translate) – Mašinsko ili ljudsko prevođenje?

Gugl prevodilac je softver koji koriste svi-od profesionalaca do učenika. Ono što odlikuje ovaj besplatni softver je brzina i jednostavnost. Može biti veoma koristan, ali ne može da zameni ljudskog prevodioca.

Potrebno je da znamo koje su njegove mogućnosti i da ne očekujemo previše. Nije preporučljivo da se koristi za neke važne tekstove ili za tekstove koji podrazumevaju fraze vezane za istoriju ili kulturu neke zemlje. Ali je zato veoma koristan ukoliko u datom trenutku ne možemo da se setimo neke reči, ili ako želimo da prevedemo reč koja se nalazi na nekom sajtu dok pretražujemo internet.

Ovaj program koji prevodi sa jednog jezika na drugi ( preko 60 jezika) je prilično dobar kada je u pitanju bukvalno prevođenje jedne reči, ali je daleko od savršenog. Ukoliko probate da prevedete nekoliko rečenica ili pasusa, uvidećete da ima dosta grešaka, interpunkcijski znaci nedostaju ili rečenice prosto nemaju nikakvog smisla. Nastavi sa čitanjem

Razlike i sličnosti izmedju idioma u engleskom i srpskom jeziku

Poštovni sudski tumači i prevodioci, složićete se da su idiomi za jednog vrsnog poznavaoca jezika prava poslastica. Poznavanje idioma je ono što odvaja Vas kao stručnjake od onih koji su još uvek na putu učenja i savladavanja stranog jezika. Setite se i sami svojih ranih faza učenja kada ste nakon prepoznavanja idioma u nekom tekstu i razumevanja značenja istog, osetili zadovoljstvo što ste prethodno uložili trud, što ste učili i to Vam se vratilo tako što ste uspešno uspeli prevesti tekst u kome ste naišli na idiome.

Danas, nakon svih godina rada, Vi možete mnogo više i ono što sudski tumači i prevodioci nude svojim prevodjenjem teksta je da idiomi jednog jezika budu prevedeni u duhu drugog jezika, odnosno idiomima koji prvobitnim korespondiraju svojim značenjem, duhom, upotrebom.

Ukoliko prilikom prevodjenja teksta naidjete na idiom –It’s ALL GREEK TO ME; Vi,sudski tumači i prevodioci, ne samo da ćete razumeti značenje idioma čijom upotrebom je native speaker izrazio da mu je nešto strano, da to ne razume; Vi ćete se odmah setiti odgovarajućeg izraza u srpskom jeziku koji se koristi u istom kontekstu – To su za mene ŠPANSKA SELA. Nastavi sa čitanjem

Koja dokumenta overava sudski tumač?

Pečatom sudskih tumača obavezno se overava sva dokumentacija pravnog i sudskog karaktera. Sudski tumač svojim pečatom overava sve vrste tužbi, žalbi, odluka, rešenja, zapisnika. 

Pečatom sudskog tumača ne overava se dokumentacija koja nije od pravnog ili zakonskog značaja, odnosno ne podleže proveri validnosti pred nekim državim organom zemlje za čije govorno područje je dokument, odnosno tekst preveden. Pomenutog karaktera su uputstva za upotrebu, razne brošure, prospekti, Vaš CV, propratna pisma, najrazličitiji marketinški materijal i svi tekstovi slične namene. 

Radi sigurnosti naših klijenata da su dobili kvalitet prevoda na najvišem nivou, Sudski tumač „Oxford” sa svojim prevodilačkim timom vrsnih sudskih tumača rado izlazi u susret Vašim zahtevima da se izvrši overa i onih dokumenata koja inače ne podležu istoj, imajući za cilj da garantujemo za tačnost svake reči u za Vas prevedenom dokumentu, odnosno tekstu.
Nastavi sa čitanjem

Sudski tumač kvalitet prevoda

U prevodilačkom poslu današnjice postoji velika konkurencija u kojoj Agencija ”Oxford” uspešno opstaje i medju najkonkurentnijim je za zauzimanje liderske pozicije. Novi zahtevi za našim prevodilačkim uslugama od klijenata sa kojima smo već saradjivali pokazuju nam da smo prepoznali pravi pristup i naše poslovanje nastavlja u tom smeru. 

Najčešće prevodjena dokumentacija je ipak lična dokumentacija u okviru koje overi podležu svi izvodi, izvodi iz matične knjige rodjenih/venčanih/umrlih; lične karte, pasoši, sve vrste diploma i sertifikata, potvrde o boravku, uverenja o prebivalištvu, uverenja o nekažnjavanju, punomoćja, radne dozvole, kao i ostala dokumentacija koja spada u ličnu i pri tom ima odredjeni zakonski ili pravni karakter. Nastavi sa čitanjem