Koja dokumenta overava sudski tumač?

Pečatom sudskih tumača obavezno se overava sva dokumentacija pravnog i sudskog karaktera. Sudski tumač svojim pečatom overava sve vrste tužbi, žalbi, odluka, rešenja, zapisnika. Pečatom sudskog tumača ne overava se dokumentacija koja nije od pravnog ili zakonskog značaja, odnosno ne podleže proveri validnosti pred nekim državim organom zemlje za čije govorno područje je dokument, odnosno tekst […]