Author Archives: tumac

Gugl Prevodilac (Google Translate) – Mašinsko ili ljudsko prevođenje?

Gugl prevodilac je softver koji koriste svi-od profesionalaca do učenika. Ono što odlikuje ovaj besplatni softver je brzina i jednostavnost. Može biti veoma koristan, ali ne može da zameni ljudskog prevodioca. Potrebno je da znamo koje su njegove mogućnosti i da ne očekujemo previše. Nije preporučljivo da se koristi za neke važne tekstove ili za […]

Razlike i sličnosti izmedju idioma u engleskom i srpskom jeziku

Poštovni sudski tumači i prevodioci, složićete se da su idiomi za jednog vrsnog poznavaoca jezika prava poslastica. Poznavanje idioma je ono što odvaja Vas kao stručnjake od onih koji su još uvek na putu učenja i savladavanja stranog jezika. Setite se i sami svojih ranih faza učenja kada ste nakon prepoznavanja idioma u nekom tekstu […]

Koja dokumenta overava sudski tumač?

Pečatom sudskih tumača obavezno se overava sva dokumentacija pravnog i sudskog karaktera. Sudski tumač svojim pečatom overava sve vrste tužbi, žalbi, odluka, rešenja, zapisnika. Pečatom sudskog tumača ne overava se dokumentacija koja nije od pravnog ili zakonskog značaja, odnosno ne podleže proveri validnosti pred nekim državim organom zemlje za čije govorno područje je dokument, odnosno tekst […]

Sudski tumač kvalitet prevoda

U prevodilačkom poslu današnjice postoji velika konkurencija u kojoj Agencija ”Oxford” uspešno opstaje i medju najkonkurentnijim je za zauzimanje liderske pozicije. Novi zahtevi za našim prevodilačkim uslugama od klijenata sa kojima smo već saradjivali pokazuju nam da smo prepoznali pravi pristup i naše poslovanje nastavlja u tom smeru. Najčešće prevodjena dokumentacija je ipak lična dokumentacija u […]