Logo sudski tumač

Sudski tumač

Sudski tumač je osoba koja je u većini slučajeva završila filološki fakultet, a da bi postali ovlašćeni sudski tumač morate imati najmanje 5 godina iskustva u prevodjenju. Potrebu za Sudskim tumačem u nekom gradu raspisuje Ministarstvo pravde a odluku donosi lično Ministar pravde na predlog jednog ili više predsednika viših sudova.

Kandidat pored odličnog poznavanja jezika sa kojeg i na koji se prevodi mora poznavati i pravnu terminologiju. U slučaju da kandidat nema visoko obrazovanje onda on treba da položi ispit pred komisijom koju formira Ministar pravde. Sudski tumač je profesionalac za prevođenje tekstova sa jednog ili više svetskih jezika. Sudski tumač Akademije „Oxford“ će tekst prevesti tačno, precizno i u kratkom vremenskom periodu, pod garancijom agencije.

Tumači sa kojima sarađujemo su ovlašćeni od strane nadležnog organa, što je potvrđeno važećom licencom, tako da možete biti sigurni da će tekst biti preveden bez grešaka, precizno i jasno.

Naša agencija je usmerena na zadovoljstvo klijenata, a zadovoljstvo klijenata se ostvaruje samo vrhunskim kvalitetom pruženih usluga. U skladu sa tim, biramo najkvalifikovanije i najprofesionalnije saradnike. Sudski tumači naše agencije su diplomirani filolozi, međutim, za kvalitetan prevod stručnih tekstova, potreban je i određeni stepen poznavanja date oblasti, čega smo mi svesni i zbog toga za naše saradnike biramo prevodioce koji, osim poznavanja određenog jezika, imaju zavidan nivo znanja iz konkretnih oblasti.

Mi smo agencija koja se opredelila i specijalizovala za pružanje usluga prevođenja i kao takvi, ostvarujemo visoku efikasnost i kvalitet prilikom prevođenja. U mogućnosti smo da ponudimo usluge prevođenja na 30 svetskih jezika, od opštih, neformalnih tekstova, preko ličnih dokumenata, sve do strogo formalnih poslovnih dokumenata. Između ostalog, naši prevodioci vam mogu prevesti stručne časopise, web prezentacije, zakonska akta, prospekte, tendersku dokumentaciju, knjige i to iz mnogih oblasti, među kojima su ekonomija, politika i diplomatija, pravo, književnost, bankarstvo, žurnalistika, medicina, prirodne i tehničke nauke, turizam i mnoge druge.

Materijale za prevođenje nam možete dostaviti na više načina, u elektronskom ili u štampanom obliku. Prevod svakog teksta sa bilo kog jezika možemo po vašoj želji overiti pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Takođe, po vašem nalogu, kuriri brze pošte mogu preuzeti prevedeni materijal i dostaviti vam na željenu adresu.

U vremenu multinacionalnih kompanija i interneta, ne sme biti jezičkih barijera. Zbog toga smo mi, Agencija „Oxford“, pomogli mnogim inostranim i domaćim organizacijama, ali isto tako i fizičkim licima, u prevazilaženju tih barijera. Povećanjem stepena zadovoljstva bivših i sadašnjih korisnika visokim kvalitetom pruženih usluga, povećali smo i sopstvenu reputaciju kod budućih korisnika. Ukoliko vam prevod predstavlja problem, obratite se profesionalnim sudskim tumačima.

Lista gradova za sudskog tumača i prevodioca u svim gradovima Srbije