Logo sudski tumač

Sudski tumač za holandski jezik

Sudski tumač za holandski jezik je vrsni poznavalac holandskog jezika, čiji je holandski jezik maternji jezik. Imajući u vidu da je sudski tumač za holandski jezik diplomirani pravnik, sa dugogodišnjim iskustvom u radu organa uprave, prevod svih vrsta sudskih i upravnih dokumenata se vrši efikasno i kvalitetno.

Holandski jezik najrašireniji je u matičnoj zemlji Holandiji. Govori se još u nekim delovima Belgije i gde god ima naseljenika iz holandije. Maternji je jezik za oko 15 miliona ljudi.

Sudski tumači i prevodioci za holandski jezik su specijalizovan za oblasti prevoda kao što su pravo, ekonomija, medicina, farmacija, trgovina, turizam, kao i prevod neophodnih ličnih dokumenata. U svom dugogodišnjem radu na prevodilačkim poslovima, kao prevodilac za holandski jezik (pismeni, simultani, konsekutivni), naš prevodilac radio je za najznačajnije organe vlasti RS.

Ukoliko izaberete da koristite usluge sudskog tumača za holandski jezik, garantovana je efikasnost, ozbiljnost, stručnost prevodioca uz maksimalno poštovanje rokova.

NAPOMENA: Želimo da Vas obavestimo da prevodimo sa svih jezika na holandski i sa holandskog na bilo koji drugi jezik koji imamo u ponudi!!!

Lista gradova za sudskog tumača i prevodioca za holandski jezik