Logo sudski tumač

Sudski tumač za portugalski jezik

Sudski tumač za portugalski jezik Agencije Oxford su profesionalci specijalizovani za prevođenje svih vrsta tekstova sa portugalskog i na portugalski jezik, koji zahtevane dokumente prevode stručno, brzo i po prihvatljivoj ceni.

Tradicionalno prijateljske veze između portugalskog i srpskog naroda su pogodovale da se u novije vreme razvije bogata poslovna saradnja. Kada je reč o tekstovima koje je neophodno jasno i precizno prevesti kako se originalno značenje ne bi izgubilo u prevodu, sudski tumači Agencije Oxford su najbolje rešenje, jer su to diplomirani filolozi sa mnogo iskustva u prevođenju tekstova iz najrazličitijih oblasti i struka, koji uz to poseduju i licencu dobijenu od strane nadležnog državnog organa. Na zahtev brojnih klijenata je do sada već preveden niz zvaničnih dokumenata, od izvoda iz matičnih knjiga, do potpune dokumentacije preduzeća za učešće na tenderima.

O kvalitetu prevoda naših saradnika, sudskih tumača, dovoljno govori veliki broj zadovoljnih klijenata, kako za portugalski, tako i za više od 30 drugih svetskih jezika. Sudski tumači za portugalski naše agencije su vrsni profesionalci posvećeni kvalitetu svog rada, a time i pruženih usluga, pa kao takvi predstavljaju najbolji izbor ukoliko vam je portugalski jezik do sada predstavljao problem.

NAPOMENA: Želimo da Vas obavestimo da prevodimo sa svih jezika na portugalski i sa portugalskog na bilo koji drugi jezik koji imamo u ponudi!!!

Lista gradova za sudskog tumača i prevodioca za portugalski jezik