Logo sudski tumač

Sudski tumač za slovački jezik

Sudski tumač za slovački jezik je vrsni poznavalac slovackog jezika, čiji je slovački jezik maternji jezik. Imajući u vidu da je sudski tumač za slovački jezik diplomirani pravnik, sa dugogodišnjim iskustvom u radu organa uprave, prevod svih vrsta sudskih i upravnih dokumenata se vrši efikasno i kvalitetno.

Slovački jezik najrašireniji je i, po broju govornika, najsnažniji iz grane istočnoromanskih jezika. Materinji je jezik za oko 30 miliona ljudi, a ima status službenog jezika u Rumuniji, Moldaviji (gde se zove "moldavski jezik") Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, i Evropskoj Uniji, a priča se i u istočnim predelima Republike Srbije.

Sudski prevodilac za slovački je specijalizovan za oblasti prevoda kao što su pravo, ekonomija, medicina, farmacija, trgovina, turizam, kao i prevod neophodnih ličnih dokumenata. U svom dugogodišnjem radu na prevodilačkim poslovima, kao prevodilac za slovački jezik (pismeni, simultani, konsekutivni), naš prevodilac radio je za najznačajnije organe vlasti RS. Pored mogućnosti prevoda sa slovačkog na srpski, i obrnuto, sudski tumač za slovački jezik je u mogućnosti da efikasno izvrši i prevod sa engleskog na slovački i obrnuto.

Ukoliko izaberete da koristite usluge sudskog tumača za slovački jezik, garantovana je efikasnost, ozbiljnost, stručnost prevodioca uz maksimalno poštovanje rokova.

NAPOMENA: Želimo da Vas obavestimo da prevodimo sa svih jezika na slovački i sa slovačkog na bilo koji drugi jezik koji imamo u ponudi!!!

Lista gradova za sudskog tumača i prevodioca za slovački jezik