Logo sudski tumač

Sudski tumač za slovenački jezik

Sudski tumač za slovenački jezik je vrsni poznavalac slovackog jezika, čiji je slovenački jezik maternji jezik. Imajući u vidu da je sudski tumač za slovenački jezik diplomirani pravnik, sa dugogodišnjim iskustvom u radu organa uprave, prevod svih vrsta sudskih i upravnih dokumenata se vrši efikasno i kvalitetno.

Slovenacki jezik najrašireniji je u matičnoj zemlji Sloveniji. Materinji je jezik za oko 2 miliona ljudi.

Sudski prevodilac za slovenački je specijalizovan za oblasti prevoda kao što su pravo, ekonomija, medicina, farmacija, trgovina, turizam, kao i prevod neophodnih ličnih dokumenata. U svom dugogodišnjem radu na prevodilačkim poslovima, kao prevodilac za slovenački jezik (pismeni, simultani, konsekutivni), naš prevodilac radio je za najznačajnije organe vlasti RS.

Ukoliko izaberete da koristite usluge sudskog tumača za slovenački jezik, garantovana je efikasnost, ozbiljnost, stručnost prevodioca uz maksimalno poštovanje rokova.

NAPOMENA: Želimo da Vas obavestimo da prevodimo sa svih jezika na slovenački i sa slovenačkog na bilo koji drugi jezik koji imamo u ponudi!!!

Lista gradova za sudskog tumača i prevodioca za slovenački jezik