Logo sudski tumač

Sudski tumač za turski jezik

Sudski tumač za turski jezik je vrsni poznavalac turskog jezika, čiji je turski jezik maternji jezik. Imajući u vidu da je sudski tumač za turski jezik diplomirani pravnik, sa dugogodišnjim iskustvom u radu organa uprave, prevod svih vrsta sudskih i upravnih dokumenata se vrši efikasno i kvalitetno.

Turski jezik najrašireniji je u matičnoj zemlji Turskoj. Govori se još u Nemačkoj i gde god ima Turaka. Maternji je jezik za oko 65 miliona ljudi.

Sudski prevodilac za turski je specijalizovan za oblasti prevoda kao što su pravo, ekonomija, medicina, farmacija, trgovina, turizam, kao i prevod neophodnih ličnih dokumenata. U svom dugogodišnjem radu na prevodilačkim poslovima, kao prevodilac za turski jezik (pismeni, simultani, konsekutivni), naš prevodilac radio je za najznačajnije organe vlasti RS.

Ukoliko izaberete da koristite usluge sudskog tumača za turski jezik, garantovana je efikasnost, ozbiljnost, stručnost prevodioca uz maksimalno poštovanje rokova.

NAPOMENA: Želimo da Vas obavestimo da prevodimo sa svih jezika na turski i sa turskog na bilo koji drugi jezik koji imamo u ponudi!!!

Lista gradova za sudskog tumača i prevodioca za turski jezik