Gugl Prevodilac (Google Translate) – Mašinsko ili ljudsko prevođenje?

Gugl Prevodilac (Google Translate) – Mašinsko ili ljudsko prevođenje?

Uneo Sudski Tumač Srbija, na dan 13. 04. 2015.

Gugl prevodilac je softver koji koriste svi -- od profesionalaca do učenika. Ono što odlikuje ovaj besplatni softver je brzina i jednostavnost. Može b...

Pročitaj ceo tekst

Razlike i sličnosti između idioma u engleskom i srpskom jeziku

Razlike i sličnosti između idioma u engleskom i srpskom jeziku

Uneo Sudski Tumač Srbija, na dan 05. 03. 2015.

Poštovani sudski tumači i prevodioci, složićete se da su idiomi za jednog vrsnog poznavaoca jezika prava poslastica. Poznavanje idioma je ono što odva...

Pročitaj ceo tekst

Koja dokumenta overava sudski tumač?

Koja dokumenta overava sudski tumač?

Uneo Sudski Tumač Srbija, na dan 02. 02. 2015.

Pečatom sudskih tumača obavezno se overava sva dokumentacija pravnog i sudskog karaktera. Sudski tumač svojim pečatom overava sve vrste tužbi, žalbi,...

Pročitaj ceo tekst

Sudski tumač i kvalitet prevoda

Sudski tumač i kvalitet prevoda

Uneo Sudski Tumač Srbija, na dan 15. 01. 2015.

U prevodilačkom poslu današnjice postoji velika konkurencija u kojoj Agencija ”Oxford” uspešno opstaje i medju najkonkurentnijim je za zauzimanje lide...

Pročitaj ceo tekst