Gugl Prevodilac (Google Translate) – Mašinsko ili ljudsko prevođenje?

Gugl Prevodilac (Google Translate) – Mašinsko ili ljudsko prevođenje?

Gugl prevodilac je softver koji koriste svi -- od profesionalaca do učenika. Ono što odlikuje ovaj besplatni softver je brzina i jednostavnost. Može biti veoma koristan, ali ne može da zameni ljudskog prevodioca.

Potrebno je da znamo koje su njegove mogućnosti i da ne očekujemo previše. Nije preporučljivo da se koristi za neke važne tekstove ili za tekstove koji podrazumevaju fraze vezane za istoriju ili kulturu neke zemlje. Ali je zato veoma koristan ukoliko u datom trenutku ne možemo da se setimo neke reči, ili ako želimo da prevedemo reč koja se nalazi na nekom sajtu dok pretražujemo internet.

Ovaj program koji prevodi sa jednog jezika na drugi (preko 60 jezika) je prilično dobar kada je u pitanju bukvalno prevođenje jedne reči, ali je daleko od savršenog. Ukoliko probate da prevedete nekoliko rečenica ili pasusa, uvidećete da ima dosta grešaka, interpunkcijski znaci nedostaju ili rečenice prosto nemaju nikakvog smisla.

Naravno, prevod u velikoj meri zavisi od tematike, samog jezika koji se koristi i od činjenice da u svakom jeziku veliku ulogu igraju nijanse koje prevodu daju smisao i zato ni jedan kompjuter odnosno mašina za prevođenje ne može da bude precizna. Gugl Prevodilac je savršeni izbor ako želite brz i rogobatan prevod i ne može da zameni ljudskog prevodioca.

Ljudski prevodioci za razliku od Gugl Prevodioca imaju obrazovanje i iskustvo.

Oni razumeju kolokacije, idiome, gramatičke konstrukcije koje mašina ne može da razume. Profesionalni prevodioci su u stanju da unesu svoju kreativnost u tekst. Dobri prevodioci će uvek pregledati tekst i po nekoliko puta da bi se uverili da je sve urađeno sa najvišim kvalitetom. Softver nije u stanju da pruži ovakvu vrstu usluge.

Gugl Prevodilac se zasniva na formalnim i sistematskim pravilima i ne može da razreši neke nedoumice tako što će se skoncentrisati na kontekst i upotrebiti svoje prevodilačko iskustvo kao što to može ljudski prevodilac. Mašinski prevodioci ne mogu da naprave razliku između teksta koji je namenjen, na primer, klijentu, od onoga koji je namenjen poslodavcu, itd.

Povratak na blog