Razlike i sličnosti između idioma u engleskom i srpskom jeziku

Razlike i sličnosti između idioma u engleskom i srpskom jeziku

Poštovani sudski tumači i prevodioci, složićete se da su idiomi za jednog vrsnog poznavaoca jezika prava poslastica. Poznavanje idioma je ono što odvaja Vas kao stručnjake od onih koji su još uvek na putu učenja i savladavanja stranog jezika. Setite se i sami svojih ranih faza učenja kada ste nakon prepoznavanja idioma u nekom tekstu i razumevanja značenja istog, osetili zadovoljstvo što ste prethodno uložili trud, što ste učili i to Vam se vratilo tako što ste uspešno uspeli prevesti tekst u kome ste naišli na idiome.

Danas, nakon svih godina rada, Vi možete mnogo više i ono što sudski tumači i prevodioci nude svojim prevodjenjem teksta je da idiomi jednog jezika budu prevedeni u duhu drugog jezika, odnosno idiomima koji prvobitnim korespondiraju svojim značenjem, duhom, upotrebom.

Ukoliko prilikom prevodjenja teksta naidjete na idiom – It’s ALL GREEK TO ME; Vi,sudski tumači i prevodioci, ne samo da ćete razumeti značenje idioma čijom upotrebom je native speaker izrazio da mu je nešto strano, da to ne razume; Vi ćete se odmah setiti odgovarajućeg izraza u srpskom jeziku koji se koristi u istom kontekstu – To su za mene ŠPANSKA SELA.

Za navedeni pristup prevodjenju teksta potrebno je podrobnije poznavanje oba jezika. Biće navedeni još neki primeri koji ukazuju da idiome ne možemo doslovno prevoditi, već da se njihova značenja uče kao celine; bonus u prevodu idioma je da pored prenošenja njihovog značenja pronadjemo izraze u jeziku na koji prevodimo koji na najbolji način odgovaraju prvobitnim.

  • It’s raining cats and dogs – Lije kao iz kabla
  • Pigs might fly/When pigs fly – Kad na vrbi rodi groždje
  • Caught red handed – Uhvaćen na delu
  • Don’t jump the gun – Ne trči pred rudu

Istina, postoje i idiomi i idiomatske fraze koje možemo prevesti doslovno iz prostog razloga što su i u našem, srpskom jeziku, prisutni u istom obliku i značenju.

  • A doubting Thomas – Neverni Toma
  • Shed/weep/cry crocodile tears – Liti krokodilske suze
  • The Black sheep – Crna ovca
  • Carry/bear one’s cross – Svako nosi svoj krst

Prethodno navedena grupa je semantčki jasna i onima sa nižim nivoom znanja, dok svi oni idiomi čija značenja ne možemo dokučiti na osnovu ličnog iskustva i poznavanja sopstvenog, maternjeg jezika, pripaduju Vama, sudskim tumačima i prevodiocima koji umete prevesti ne samo njihova značenja, već kao kvalitet Vašeg prevoda dobija se prevod idioma u duhu jezika koji je cilj, na koji se prevodi.

Povratak na blog