Sudski tumač i kvalitet prevoda

Sudski tumač i kvalitet prevoda

U prevodilačkom poslu današnjice postoji velika konkurencija u kojoj Agencija ”Oxford” uspešno opstaje i medju najkonkurentnijim je za zauzimanje liderske pozicije. Novi zahtevi za našim prevodilačkim uslugama od klijenata sa kojima smo već saradjivali pokazuju nam da smo prepoznali pravi pristup i naše poslovanje nastavlja u tom smeru.

Najčešće prevodjena dokumentacija je ipak lična dokumentacija u okviru koje overi podležu svi izvodi, izvodi iz matične knjige rodjenih/venčanih/umrlih; lične karte, pasoši, sve vrste diploma i sertifikata, potvrde o boravku, uverenja o prebivalištvu, uverenja o nekažnjavanju, punomoćja, radne dozvole, kao i ostala dokumentacija koja spada u ličnu i pri tom ima odredjeni zakonski ili pravni karakter.

Povratak na blog