Sudski tumač Oxford je osnovan 2009. i za vrlo kratko vreme je postao lider u regionu u pružanju sledećih usluga:

  • sudski tumači
  • prevodilačka agencija.

Svi naši sudski tumači su ovlašćeni sa važećom licencom. Stručnost i profesionalni odnos garantuju vrhunsku uslugu. Dokumenta koja treba da se overe ili tekstove za prevod možete nam dostaviti putem e-mail-a, na CD-u, USB flesh-u ili kao štampani materijal. Sudski tumač Oxford je specijalizovana agencija za pružanje prevodilačkih usluga sa/na više od 30 svetskih jezika. Prevodioci Oxford-a su diplomirani filolozi i imaju dugogodišnje iskustvo u prevodjenju stručnih dokumenata, literature, stručnih radova itd. Ukoliko ne možete doći do nas možete nam i brzom poštom dostaviti materijal. Pogledajte našu listu referensi i videćete sa kojim firmama imamo dugoročnu saradnju.