1. Šta je pismeno prevođenje?
 2. Kako se prevod naplaćuje?
 3. Koliko strana dnevno možete da prevedete?
 4. Kako mogu znati koliko slovnih mesta ima tekst koji je za prevod?
 5. Šta je simultano prevođenje?
 6. Šta je konsekutivno prevođenje?
 7. U kom formatu treba poslati tekst za prevod?
 8. Kako se isporučuje prevod?
 9. Šta su prevodi stručnih tekstova?
 10. Šta je lektura?
 11. Kako se obračunava cena lekture?
 12. Kako se naplaćuje simultano i konsekutivno prevođenje?
 13. Da li se poštuje načelo privatnosti i tajnosti?

1. Šta je pismeno prevođenje?

Prevođenje je pisani prenos teksta sa izvornoga na željeni jezik. Pismeno prevođenje je veomа širok pojаm koji obuhvаtа rаzličite vrste tekstovа- književnа delа, novinske člаnke, brošure, sudsku, medicinsku, tehničku dokumentаciju, obrаsce, itd. Osim togа, rаzličiti tekstovi zаhtevаju rаzličit pristup i strаtegiju prevođenjа, аli i rаzličit nivo preciznosti i kreаtivnosti. Prevođenje zahteva razumevanje sadržaja teksta uz potpuno poznavanje jezičkih pravila i sintakse jezika na koji se prevodi.

Agencija Oxford i njeni sudski tumači i prevodioci u svom dosadašnjem poslovanju je imala iskustva sa velikin brojem tekstova koji pripadaju najrazličitijim oblastima bez obzira na terminologiju, stručni žargon, kratke rokove, itd. Agencija Oxford pruža prevodilačke usluge prevodilaca sa stručnim kvalifikacijama i dugogodišnjim skustvom.

2. Kako se prevod naplaćuje?

Cena prevoda zavisi od oblasti i težine teksta, roka za prevođenje, jezika sa kog i na koji se prevodi. Naplaćuje se po prevodilačkoj strani koja podrazumeva 1800 slovnih karaktera sa razmacima.

3. Koliko strana dnevno možete da prevedete?

Sudski tumači i prevodioci u Agenciji Oxford dnevno mogu da prevedu od 100 do 200 strana zato što imamo tim prevodilaca koji svakodnevno rade prevode u okviru iste oblasti i imaju usklađenu terminologiju koju koriste. Saradnja između prevodilaca koji rade na istom prevodu je kontinuirana i dobro koordinisana.

4. Kako mogu znati koliko slovnih mesta ima tekst koji je za prevod?

Program za pisanje teksta Microsoft Word omogućava jednostavan obračun broja slovnih mesta u tekstu. Potrebno je da idete na opciju Review-> Word Count. Word Count prikazuje koliko strana, redova i paragrafa sadrži Vaš dokument. Opcija Characters with Spaces prikazuje koliko slovnih mesta sa razmacima ima u tekstu. Ta cifra se podeli sa 1800 i dobije se broj strana.

5. Šta je simultano prevođenje?

Simultano prevođenje predstavlja tehniku prevođenja koja se koristi u situacijama u kojima je važno trenutno prevesti sadržaj govora svim slušaocima u prostoriji, pri čemu je za svaki radni jezik potrebna zasebna kabina. U takvoj, zvučno izolovanoj kabini, prevodioci koriste slušalice, kako bi čuli govornika, i mikrofon, kako bi preveli govor na ciljni jezik. Slušaoci koji žele čuti prevod za to koriste prijemnike i slušalice.

6. Šta je konsekutivno prevođenje?

Prilikom konsekutivnog prevođenja prevodilac, koji se obično nalazi blizu govornika, počinje da govori nakon što je predavač potpuno završio svoje izlaganje ili nakon logične pauze u govoru. Pritom prevodilac za duže odlomke koristi posebnu tehniku beleški. Zbog dodatnog vremena koje je potrebno za prevođenje i prekida u radu, ova tehnika je prikladnija za manje radionice, sastanke, okrugle stolove i slične skupove.

7. U kom formatu treba poslati tekst za prevod?

Tekst za prevod možete poslati u MS Word-u (doc, docx, rtf), MS Excel (xls, xlsx, csv), MS PowerPoint (ppt, pptx, pps), Corel Word Perfect (wpd), Adobe Acrobat (pdf), Adobe Framemaker (mif), HTML (htm, html, shtml), XML, SGML, ASP, PHP, Help files (cnt, hhc, hpj, hhk, hhp)

8. Kako se isporučuje prevod?

Prevodi se mogu isporučiti u digitalnom formatu (putem e-mail-a, USB-a, diska) ili u pisanom formatu (mogu se preuzeti lično u prostorijama Agencije Oxford ili Vam se mogu dostaviti kurirskom službom na kućnu adresu ili adresu Vaše firme).

9. Šta su prevodi stručnih tekstova?

Stručno prevođenje se odnosi na tekstove iz različitih stručnih oblasti ( tehnički, pravni, medicinski, IT, itd). Prevod stručnih tekstova sadrži stručnu terminologiju iz određene oblasti i u duhu je poslovne, pravne ili druge prakse nekog jezika. S druge strane opšte prevođenje se odnosi na tekstove koji ne podrazumevaju stručnu terminologiju, već svakodnevni jezik.

10. Šta je lektura?

Lektura je gramatičko, pravopisno i stilsko ispravljanje i uređivanje autorskog rukopisa, prilagođavanje teksta duhu jezika uz konsultovanje autora o boljim jezičkim rešenjima. Lektura je obično potrebna izdavačkim kućama, velikim korporacijama, akademskim radnicima, studentima, itd.

11. Kako se obračunava cena lekture?

Cena lekture zavisi od oblasti i težine teksta, roka za lekturisanje jezika koji je u pitanju. Naplaćuje se po strani koja podrazumeva 1800 slovnih karaktera sa razmacima.

12. Kako se naplaćuje simultano i konsekutivno prevođenje?

Simultano i konsekutivno prevođenje se naplaćuju po prevodilačkom satu.

13. Da li se poštuje načelo privatnosti i tajnosti?

Agenciji Oxford se podrazumeva da svaki klijent ima zaštitu svoje privatnosti i da se informacije vezane za njega čuvaju u strogoj tajnosti. Radi zaštite obostranih interesa, agencija Oxford potpisuje Ugovor o poslovnoj tajni sa svojim klijentima koji imaju potrebu za takvim ugovorom.