Sudski tumač je osoba koja je u većini slučajeva završila filološki fakultet, a da bi postali ovlašćeni sudski tumač morate imati najmanje 5 godina iskustva u prevodjenju. Potrebu za Sudskim tumačem u nekom gradu raspisuje Ministarstvo pravde a odluku donosi lično Ministar pravde na predlog jednog ili više predsednika viših sudova.

Kandidat pored odličnog poznavanja jezika sa kojeg i na koji se prevodi mora poznavati i pravnu terminologiju. U slučaju da kandidat nema visoko obrazovanje onda on treba da položi ispit pred komisijom koju formira Ministar pravde. Sudski tumač je profesionalac za prevođenje tekstova sa jednog ili više svetskih jezika. Sudski tumač Akademije „Oxford“ će tekst prevesti tačno, precizno i u kratkom vremenskom periodu, pod garancijom agencije.

Tumači sa kojima sarađujemo su ovlašćeni od strane nadležnog organa, što je potvrđeno važećom licencom, tako da možete biti sigurni da će tekst biti preveden bez grešaka, precizno i jasno.

Naša agencija je usmerena na zadovoljstvo klijenata, a zadovoljstvo klijenata se ostvaruje samo vrhunskim kvalitetom pruženih usluga. U skladu sa tim, biramo najkvalifikovanije i najprofesionalnije saradnike. Sudski tumači naše agencije su diplomirani filolozi, međutim, za kvalitetan prevod stručnih tekstova, potreban je i određeni stepen poznavanja date oblasti, čega smo mi svesni i zbog toga za naše saradnike biramo prevodioce koji, osim poznavanja određenog jezika, imaju zavidan nivo znanja iz konkretnih oblasti.

Mi smo agencija koja se opredelila i specijalizovala za pružanje usluga prevođenja i kao takvi, ostvarujemo visoku efikasnost i kvalitet prilikom prevođenja. U mogućnosti smo da ponudimo usluge prevođenja na 30 svetskih jezika, od opštih, neformalnih tekstova, preko ličnih dokumenata, sve do strogo formalnih poslovnih dokumenata. Između ostalog, naši prevodioci vam mogu prevesti stručne časopise, web prezentacije, zakonska akta, prospekte, tendersku dokumentaciju, knjige i to iz mnogih oblasti, među kojima su ekonomija, politika i diplomatija, pravo, književnost, bankarstvo, žurnalistika, medicina, prirodne i tehničke nauke, turizam i mnoge druge.

Materijale za prevođenje nam možete dostaviti na više načina, u elektronskom ili u štampanom obliku. Prevod svakog teksta sa bilo kog jezika možemo po vašoj želji overiti pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Takođe, po vašem nalogu, kuriri brze pošte mogu preuzeti prevedeni materijal i dostaviti vam na željenu adresu.

U vremenu multinacionalnih kompanija i interneta, ne sme biti jezičkih barijera. Zbog toga smo mi, Agencija „Oxford“, pomogli mnogim inostranim i domaćim organizacijama, ali isto tako i fizičkim licima, u prevazilaženju tih barijera. Povećanjem stepena zadovoljstva bivših i sadašnjih korisnika visokim kvalitetom pruženih usluga, povećali smo i sopstvenu reputaciju kod budućih korisnika. Ukoliko vam prevod predstavlja problem, obratite se profesionalnim sudskim tumačima.

Sudski tumač za albanski jezik se bavi prevodom dokumenata na albanskom i srpskom i engleskom tj.trojezično. Sudski tumač za albanski jezik Agencij...

Albanski jezik

Sudski tumač za arapski jezik je profesionalac koji je specijalizovan za tumačenje i prevod tekstova na arapski jezik. Sudski tumač za arapski jezik...

Arapski jezik

Kao što znate belgijski jezik ne postoji. Mi ćemo vam obaviti prevod u zavisnosti kom kantonu pripadate Nemačkom, Holandskom ili Francuskom. Sudski ...

Belgijski jezik

Sudski tumač za bugarski jezik se bavi prevođenjem dokumentacije, kao i simultanim i konsekutivnim prevođenjem sa bugarskog na srpski jezik i obrnuto....

Bugarski jezik

Sudski prevodilac za češki jezik je lice zvanično ovlašćeno za vršenje prevođenja u sudskim postupcima i za obavljanje overenih prevoda. Usluge sudsk...

Češki jezik

Sudski prevodilac za danski jezik je lice zvanično ovlašćeno za vršenje prevođenja u sudskim postupcima i za obavljanje overenih prevoda. Usluge suds...

Danski jezik

Sudski tumač za engleski jezik je profesionalac specijalizovan za tumačenje i prevod tekstova na engleskom jeziku. Sudski tumač za engleski jezik naše...

Engleski jezik

Sudski prevodilac za finski jezik je lice zvanično ovlašćeno za vršenje prevođenja u sudskim postupcima i za obavljanje overenih prevoda. Usluge suds...

Finski jezik

Sudski tumač za francuski jezik je vrsni poznavalac francuskog jezika i kao takav, sudski tumač za francuski jezik se bavi pružanjem usluga prevođenja...

Francuski jezik

Sudski tumač za grčki jezik je prevodilac ovlašćen od strane države da overava svoje prevode sa i na grčki jezik koji se mogu koristiti kako u našoj...

Grčki jezik

Sudski prevodilac za hebrejski jezik je lice zvanično ovlašćeno za vršenje prevođenja u sudskim postupcima i za obavljanje overenih prevoda. Usluge s...

Hebrejski jezik

Sudski tumač za holandski jezik je vrsni poznavalac holandskog jezika, čiji je holandski jezik maternji jezik. Imajući u vidu da je sudski tumač za ho...

Holandski jezik

Sudski prevodilac za hrvatski jezik je lice zvanično ovlašćeno za vršenje prevođenja u sudskim postupcima i za obavljanje overenih prevoda. Usluge su...

Hrvatski jezik

Sudski tumač za italijanski jezik se bavi prevodom dokumenata na italijanski i sa italijanskog. Sudski tumač za italijanski jezik Agencije „Oxford“ ć...

Italijanski jezik

Sudski prevodilac za japanski jezik je lice zvanično ovlašćeno za vršenje prevođenja u sudskim postupcima i za obavljanje overenih prevoda. Usluge su...

Japanski jezik

Sudski tumač za kineski jezik je profesionalac koji je specijalizovan za tumačenje i prevod tekstova na kineskom jeziku. Sudski tumač za kineski jezi...

Kineski jezik

Sudski tumači za latinski jezik Agencije Oxford su profesionalci specijalizovani za prevođenje svih vrsta tekstova sa latinskog i na latinski jezik,...

Latinski jezik

Ulaskom Mađarske u Evropsku uniju, neobičan jezik malog naroda u srednjoj Evropi postaje sve popularniji, a i potreba za prevodima s mađarskog i na ma...

Mađarski jezik

Sudski tumač za makedonski jezik sa dugogodišnjim iskustvom prevođenja sa makedonskog i na makedonski jezik iz svih oblasti društvenog života, pobrin...

Makedonski jezik

Ako vam je potreban sudski tumač za nemački jezik, sudski tumač za nemački jezik naše agencije je najbolji izbor. Ne samo da ćete dobiti tačno i jasno...

Nemački jezik

Sudski tumač za norveški jezik se bavi prevodom dokumenata na norveški i sa norveškog. Sudski tumač za norveški jezik Agencije „Oxford“ će vam obavit...

Norveški jezik

Sudski prevodilac za pakistanski jezik je lice zvanično ovlašćeno za vršenje prevođenja u sudskim postupcima i za obavljanje overenih prevoda. Usluge...

Pakistanski jezik

Sudski prevodilac za persijski jezik je lice zvanično ovlašćeno za vršenje prevođenja u sudskim postupcima i za obavljanje overenih prevoda. Usluge s...

Persijski jezik

Sudski tumač za poljski jezik Agencije Oxford su profesionalci specijalizovani za prevođenje svih vrsta tekstova sa poljskog i na poljski jezik, koji...

Poljski jezik

Sudski tumač za portugalski jezik Agencije Oxford su profesionalci specijalizovani za prevođenje svih vrsta tekstova sa portugalskog i na portugalski...

Portugalski jezik

Sudski tumači za romski jezik Agencije Oxford su profesionalci specijalizovani za prevođenje svih vrsta tekstova sa romskog i na romski jezik, koji z...

Romski jezik

Sudski tumač za rumunski jezik je vrsni poznavalac rumunskog jezika, čiji je rumunski jezik maternji jezik. Imajući u vidu da je sudski tumač za rumu...

Rumunski jezik

Sudski tumač za ruski jezik se bavi prevodom dokumenata na ruski i sa ruskog. Sudski tumač za ruski jezik Agencije „Oxford“ će vam obaviti traženi pr...

Ruski jezik

Sudski tumač za slovački jezik je vrsni poznavalac slovačkog jezika, čiji je slovački jezik maternji jezik. Imajući u vidu da je sudski tumač za slov...

Slovački jezik

Sudski tumač za slovenački jezik je vrsni poznavalac slovackog jezika, čiji je slovenački jezik maternji jezik. Imajući u vidu da je sudski tumač za...

Slovenački jezik

Sudski tumač za španski jezik je profesionalac koji je specijalizovan za tumačenje i prevod tekstova na španskom jeziku. Sudski tumač za španski jezi...

Španski jezik

Sudski prevodilac za švedski jezik je poznavalac švedskog jezika i pruža usluge prevođenja različitih dokumenata sa švedskog na srpski jezik i obrnut...

Švedski jezik

Sudski tumač za turski jezik je vrsni poznavalac turskog jezika, čiji je turski jezik maternji jezik. Imajući u vidu da je sudski tumač za turski jez...

Turski jezik

Sudski tumač za ukrajinski jezik je vrsni poznavalac ukrajinskog jezika, čiji je ukrajinski jezik maternji jezik. Imajući u vidu da je sudski tumač z...

Ukrajinski jezik